Biz hakda

“Yongkang Dashuya Daily Necessities Co., Ltd.” dünýäde poslamaýan polat bilen meşhur bolan Hytaýyň Zhejiang şäheriniň ongongkang şäherinde ýerleşýär.Içgi önümleri we aşhana önümleri boýunça ýöriteleşen hünärmen zawod hökmünde önümleriň ABŞ we EUB bazarlarynda ugrukdyrylyşyna ýolbaşçylyk edýäris.Alibaba, DHG derwezesinde we täzelenen önümlerimizi şol ýerde görkezmek üçin platformalarymyz bar. Ösen önümçilik enjamlary bilen hepdelik öndürijiligimiz 100,000pc-den gowrak.Önümçilik liniýasy bolan ähli enjamlar, TUV Report tarapyndan çig maldan hil gözegçiligine çenli barlanýar.Esasy önümlerimiz poslamaýan polatdan ýa-da gaýtadan ulanylýan plastmassadan ýasalan çüýşeler, küýzeler, suw çüýşeleri.Köp sanly meşhur kompaniýanyň hyzmatdaşlygy bilen dünýäniň 20-den gowrak ýurduna we sebitine eksport edýäris.Hil we hyzmat sebäpli müşderilerimizden, hyzmatdaşymyzdan we beýleki platformalardan abraý alýarys.OEM we ODM hyzmaty, galyndy döretmek, galyndy çyzmak, marka bellikleri, reňk, gaplamak we ş.m. ýaly işleýän iň möhüm bölegimizdir, bir gün bile bolup biljekdigimize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!